Dejte rostlině impuls, aby rostla.

S Vitalonem 2000 koncentrát rostliny ochráníte a více vyděláte.

Rostliny si z půdy berou jenom tolik živin, kolik potřebují. S Vitalonem 2000 koncentrát jim ale můžete dát signál, aby si těch živin vytáhly více a lépe rostly. Tradiční český výrobek obsahuje rozpustný komplex anorganických solí a kyseliny vinné a citrónové, který příznivě ovlivňuje fotosyntetické procesy v rostlinách. Je šetrný k životnímu prostředí a neškodí včelám.

Přípravek také zvyšuje účinnost prostředků, kterými rostlinu chráníte před škůdci a zároveň má vliv na lepší prospívání rostliny.

Zvyšuje obsah cukru a kvalitu plodin.

Přípravek se postará o to, aby plodiny byly větší a cukernatější, což se vyplatí například ve vinařství, ale také u pěstování řepy či kukuřice.  V případě brambor se zvyšuje obsah škrobu a u ovoce se zase postará o větší a šťavnatější plody.

Jak se aplikuje, kdy a kolik?

Přípravek se nanáší postřikem pozemním nebo leteckým, 3x za vegetační období rostliny. U kvetoucích rostlin před vykvetením, nebo po odkvětu plodu. Na 1 ha potřebujete 0,5 litru VITALONu 2000 koncentrát, ředí se vodou a může se míchat i s dalšími ochrannými přípravky a kapalnými hnojivy, nesmějí však být na olejové bázi.

Jak jednotlivým plodinám pomáhá?

 

Řepa cukrová a krmná:

4,8 % ↑ cukernatost, 5,1 % ↑ nárůst bulev, 13,3 % ↑ rafináda

Obiloviny: 

 14% ↑ výnos zrna, ↑ lepek

Senážní plodiny

 12,6 – 17,3 % ↑ nárůst biomasy

Zelenina:

 6,3 – 8,3 % ↑ nárůst biomasy, 35-50%↓ snížení dusičnanů

Pícniny:

 612,6-17,3 % ↑ nárůst biomasy

Brambory:

 4,9 % ↑ nárůst biomasy, 6,97 % ↑ obsah škrobu

Kukuřice: 

 13,4 % ↑ nárůst biomasy

Slunečnice: 

 14,2 % ↑ nárůst biomasy

Chmel: 

 4,8 % ↑ nárůst biomasy, 3 %↓ obsah pryskyřice

Ovocné stromy:

 15 % ↑ vyšší úroda, 3,06 % ↑ obsah dusíku

Vinohradnictví:

 8,35 % ↑cukru v moštu, 17,13 % ↑ nárůst hroznů, ochrana proti promrznutí oček vinné révy

Jehličnany

 13,06 ↑ nárůst biomasy při kombinaci s NPK, 47,1 % ↑ výška stromů

 

Jaká je jeho cena?

Výrobce stanovil pro rok 2020 tyto ceny bez DPH, podle balení:

1 litr láhev  1 000 Kč

Chci zlepšit úrodu

 

Otázky a odpovědi

1. Kdo jsou našimi odběrateli?

  • ZERA Rájec a. s. , zahradnictví Blansko
  • Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
  • vinař Jan Matoušek Perná
  • vinař Josef Demela Čejkovice
  • vinařství Gala a. s. Brno
  • vinařství Konečný a syn Čejkovice
  • vinařství Miroslav Svoboda Petrov
  • Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
  • vinař Zbyněk Osička Velké Bílovice
  • vinař Stanislav Konečný Čejkovice