Průjem vede k úhynu až 50 % mladých zvířat, telat či hříbat.

Humac®Natur AFM se postará o prevenci.

Mladá zvířata zejména telata a hříbata po celou dobu výživy mateřským mlékem trápí průjmy, které bez léčby mohou končit úhynem. Přípravek Humac®Natur AFM je něco jako živočišné uhlí, které zvířatům pomůže snížit obtíže s trávením, zlepšit imunitu a ovládnout stres.

Šedočerný prášek obsahuje Leonardit, přírodní látku s vysokým obsahem humínových kyselin, které na sebe vážou toxické látky a viry v trávicím systému zvířat. Díky tomu zvířata snadno tráví a veškeré škodliviny vyloučí spolu s trusem.

Žlutější vajíčka bez zárodků bakterií.

Přípravek má blahodárný účinek na drůbež, u které vytváří odolnější vaječnou skořápku, proti proniknutí bakterií do vaječného obsahu. A ta mají navíc díky produktu sytěji zabarvený žloutek. U dojnic zvyšuje produkci mléka, snižuje onemocnění paznehtů a zánětu vemene. A kromě toho snižuje zápach výkalů ve stájovém odchovu.

 • Snížíte náklady na antibiotika
 • Až o 7 % lépe využijete krmiva
 • U zvířete dojde k stabilizaci pH a detoxikaci organismu
 • Přípravek aktivuje metabolismus a podporuje imunitní systém
 • Optimalizuje se trávení a tím se sníží úhyn

Jak se dávkuje?

Humac®Natur AFM se dodává v balících po 25 kg, 50 kg, začít ale můžete také s malým 0,5 kg balením. Přípravek tvoří drobné kousky, které jednoduše zamícháte zvířeti do lepkavé stravy, kterou sežere bez toho, aniž by poznalo, že krmivo obsahuje něco navíc. Drůbeži Humac®Natur AFM Liquid podáváme v kapalné formě.

Chci to vyzkoušet

Jaká je jeho cena?

Výrobce stanovil pro rok 2019 tyto ceny bez DPH, podle balení:

0,5 kg

igelitový sáček

Humac®Natur AFM

100 Kč

25 kg

igelitový pytel

Humac®Natur AFM

1 745 Kč

25 kg

igelitový pytel

Humac®Natur AFM Monogastric

1 745 Kč

10 litrů

plastový kanystr

Humac®Natur  Liquid

2 890 Kč

 

Otázky a odpovědi

1. Jak Humac®AFM vypadá?

Humac®Natur AFM je 100 % přírodní látka, organicko-minerální krmná jemně strukturovaná drť, šedočerné barvy.

2. Jak Humac®Natur AFM Liquid vypadá?

Humac®Natur AFM Liquid je 100 % přírodní látka, organicko-minerální krmná šedočerná tekutina.

3. Komu je Humac®Natur AFM určen?

Humac®Natur AFM je určen pro všechny druhy zvířat, přidává se do krmných směsí v doporučeném množství.

4. Proč je důležité používat Humac®Natur AFM?

Má vysokou biologickou a farmakologickou účinnost. Obsahuje nejdůležitější složku humínové kyseliny 64 %, které se vyžívají jako přírodní antivirotika a alternativní antibiotika. Dále minerální látky, aminokyseliny a další celé spektrum mikroelementů stopových prvků v biologicky lehce zužitkovatelné formě v těle zvířat v tzv. chelátové formě.

5. Jaká je charakteristika působení humínových kyselin Humac®Natur AFM?

 • působí preventivně i léčebně
 • působí antivirově, preventivně na acidozu a alkalozu, vyvolává detoxikační a protirakovinový účinek
  • acidoza znamená přebytek kyselin v krvi, což způsobuje pokles pH v krvi
  • alkaloza znamená porucha acidobazické rovnováhy ve prospěch zásaditých látek
 • posiluje imunitu a chrání organismus zvířat před zdravotními problémy hlavně trávícími, u průjmů upravuje střevní mikroflóru, snižuje jejich výskyt jak u mladých zvířat, tak u dospělých jedinců
 • zmírňuje bolest snížením vlivu abnormálních impulsů periferních nervů, u poškození podporuje rychlé hojení
 • příznivě ovlivňuje plodnost a reprodukci zvířat
 • podstatně redukuje a usnadňuje léčit gynekologické problémy
 • snižuje riziko vzniku různých zánětů vemena, paznechtů, kopyt
 • váže bakteriální toxíny, plísňové a ostatní škodlivé látky v těle
  ( těžké kovy, amoniak, PCB, dioxíny) a postupně je výkaly vylučuje z organismu zvířat
 • snižuje náklady na antibiotika a jiná léčiva
 • zlepšuje mikroklima ve stájovém odchovu zvířat podstatným snížením emisí škodlivých plynů u amoniaku
  • amoniak je bezbarvý velmi štiplavý toxický plyn a velmi nebezpečná látka zásadité povahy, při vdechování poškozuje sliznici
 • zlepšuje konverzi živin z krmiv, konverze živin z krmiva je proměna živin na produkci, přírůstky,...
 • udržuje stabilní produkci mléka
 • zvyšuje snážky nosnic v průměru o 4 %
 • zvyšuje intenzitu růstu, snižuje brakaci a přispívá ke zvýšení rentability chovu
  • brakace znamená odpis zvířat z důvodu onemocnění, špatného odchovu
 • snižuje produkci stresových hormonů produkovaných nadledvinkami
 • zlepšuje zdraví a kondici zvířat a jejich vnější vzhled

A) účinky humínových kyselin na trávicí systém :

 • stabilizuje fyziologické pH v bachoru a v zažívacím traktu, udržuje optimální pH v organismu a v krvi, část humínových kyselin zůstane ve střevech v tenké gelové vrstvě a část se vstřebá do organismu
 • ovlivňuje pozitivně činnost a složení mikroflory střev a bachoru, má příznivý účinnek na rozvoj symbiotických mikroelementů
 • podporuje tvorbu pankreatických enzymů
 • stimuluje účinky imunitního systému při ochraně proti střevním patogenům
 • pozitivně ovlivňuje hlavní funkce trávicího systému, tj. trávení a vtřebávání živin
 • zvyšuje apetit
 • pomáhá předcházet chorobám zažívacího traktu ( průjmům, zácpám )
 • zlepšuje vstřebávání základních živin a to :
  1. zlepšením dopravy živin a minerálních látek k buňkám
  2. zlepšením využívání mikro a makroelementů a energie ze složek potravin ve formě organických sloučenin tzv. chelátů
  3. významným ovlivněním dostupnosti živin z trávicího traktu

B) detoxikační účinky – vlastnosti humínových kyselin :

 • neutralizuje endogenní a exogenní toxíny
 • váže toxické kovy do nerozpustných komplexů, které jsou vylučované z těla
 • váže mikrobiální toxíny, v potravinách je nepoznáme a tím jsou záludné
  • Aspergilius flavus – vyskytuje se na zrní jako závažná choroba ozimé pšenice a kukuřice
  • Aspergilius penicilium – vyskytuje se na ječmenu, žitě, ovsi
  • Deoxynivalenol ochraceus – nachází se v krmných směsích
   • Aftalotoxíny – patří mezi mykotoxíny, to znamená jed z plísní, což jsou látky s extrémně vysokou toxicitou, způsobují problémy spojené s plodností
   • Fuzariozy – snižují příjem krmiva, způsobují záněty sliznic, onemocnění reprodukčních orgánů, jedna z hlavních příčin neplodnosti
   • Ochratoxíny- způsobují poškození jater a ledvin, snížení odolnosti

 „zdraví bachor a Humac Natur = degradace většiny mikrobiálních toxínů“

C) další účinky :

 • účinek stimulující imunologický systém, ovlivňuje imunitní systém a obrany schopnost organismu aktivací buněk zodpovědných za podporu imunity
 • účinek potirakovinový, zabraňuje mutaci buněk při buňkovém dělení, váže volné radikály
 • účinek regenerační, obnovuje elektrolytickou rovnováhu poškozených buněk
 • účinek proti stresový, snižuje produkci stresových hormonů
 • účinek ke snížení zápachu maštalního hnoje, snižuje množství amoniaku v průměru o 64 % a upravuje poměr dusíku a fosforu v trusu zvířat.

6. Jaký Humac®Natur AFM vytváří výnosový efekt z ekonomického hlediska?

 • snižuje úhyny, brakaci hlavně u mladých zvířat o více jak 50 %
 • zvyšuje denní přírůstky v průměru o 8 %
 • udržuje stabilní produkci mléka při zvýšení obsahu tuku a bílkovin v mléce o procento a snížení spotřeby
 • snižuje spotřebu krmiv na kg přírůstku v průměru o 7 %
 • zvyšuje snášky u nosnic v průměru o 4 %
 • snižuje spotřebu antibiotik a chemoterapeutik a tím náklady na léčbu trávicích a gynekologických problémů
 • profilaktika jsou levnější než léky
 • zlepšuje plodnost, reprodukci, natalitu, zkracuje dobu zabřeznutí, u skotu v průměru o 11 dnů

7. Jak Humac®Natur AFM působí z hlediska životního prostředí a výroby potravin?

Humac®Natur AFM kde základní surovinou je 100% přírodní látka Leonardit. Lze jej využít v ekologickém zemědělství. Je zařazená do seznamu látek povolených v ekologickém zemědělství certifikátem ÚKSÚP 1867/2008-920.

Humínové kyseliny obsažené v Humac®Natur AFM působí přirozeně, nic nezabíjí a ani neničí, učinkují stejně jako příroda s cílem chránit rovnováhu a zabezpečit přežití všech organismů.

Z hlediska výroby potravin je důležité to, že nejsou žádné ochranné doby. Zachovává dobrý zdravotní stav zvířat, udržuje vysokou kvalitu výroby potravin.

8. Jaké jsou technické parametry Humac®Natur AFM?

huminových kyselin v sušině min. 65%
volné humínové kyseliny min. 60%
fulvonové kyseliny v tekutině min. 5%
vápník /Ca/ 42 278 mg/kg
hořčík /Mg/ 5 100 mg/kg
železo /Fe/ 19 046 mg/kg
kobalt /Co/ 1,24 mg/kg
měď /Cu/ 15 mg/kg
mangan /Mn/ 142 mg/kg
selén /Se/ 1,67 mg/kg
vanád /V/ 42,1 mg/kg
zinek /Zn/ 37 mg/kg
molybden /Mo/ 2,7 mg/kg
další minerální látky a téměř všechny v přírodě se vyskytující stopové prvky v μg / kg sušiny
vlhkost max. 15 %
velikost častíc do 100 μm

9. Jaké jsou technické parametry Humac®Natur AFM Liquid?

huminových kyselin v tekutině min. 15%
huminových kyselin v sušině min. 45%
fulvonové kyseliny v tekutině min. 5%
vápník /Ca/ 1200 mg/l
hořčík /Mg/ 55 mg/l
železo /Fe/ 260 mg/l
kobalt /Co/ 0,163 mg/l
měď /Cu/ 1,70 mg/l
mangan /Mn/ 1,97 mg/l
selén /Se/ 0,077 mg/l
vanád /V/ 4,85 mg/l
zinek /Zn/ 2,65 mg/l
molybden /Mo/ 0,295 mg/l
další minerální látky a téměř všechny v přírodě se vyskytující stopové prvky v μg / kg sušiny
vlhkost: max.70 %
pH:8,0 – 8,3
velikost častíc do 100 μm

10. Kdy Humac®Natur AFM použít?

Pro prevenci na různé choroby, ke zvýšení imunity, ke snížení brakace, na regeneraci, ke zlepšení produkce a produktivity, kvality získaných potravin.

V případě výskytu průjmů, doporučujeme 2 - 3 násobně zvýšit preventivní dávku po dobu min. 5 dní.

11. Jak Humac®Natur AFM použít?

Humac®Natur AFM může být ihned zkrmován po přimíchání do lepkavého krmiva podle doporučeného množství.

Humac®Natur AFM Liquid se přimíchává do mléka, vody a nebo tekutého krmiva podle doporučeného množství, které po důsledném promíchání může být ihned podáváno.

12. Jak Humac®Natur dávkujeme?

U všech zvířat pro prevenci 0,3% - 0,7% k množstí krmiva, dále pro zlepšení produkce a produktivity, pro prevenci na různé choroby (hlavně gynekologické, pohybové a gastrointestinálního traktu), pro snížení úmrtnosti, pro zlepšení celkového zdraví, kondice a vnějšího vzhledu.

na kus a den v % do krmiva na 1000 kg krmiva min. náklady na kus a 30 dní
Hovězí dobytek 100 - 150 g 0,3 - 0,5% 3 - 5 kg 178,80 Kč
Telata 20 - 40 g 35,76 Kč
Prasata 25 - 30 g 44,70 Kč Kč
Selata 3 - 4 g 5,36 Kč
Koně 80 - 120g 143,04 Kč Kč
Hříbata 50 - 80 g 89,40 Kč
Ovce, kozy 15 - 25 g 26,82 Kč
Králíci 1 - 3 g 1,79 Kč
Drůbež 1 - 2 g 0,5 - 0,7 % 5 - 7 kg 1,79 Kč
Domácí zvířata 2 - 3g 0,5 % 3,58 Kč

13. Jak Humac®Natur AFM Liquid dávkujeme?

Telata 10ml - 50ml / den / ks zamíchat do mléka/vody
Selata 20ml / den / ks
Drůbež 1 litr / 300 litrů pitné vody
Prasata 1 litr / 300 litrů pitné vody
Hovězí dobytek 1 litr / 500 litrů pitné vody

14. Jaké jsou podmínky k jeho skladování?

V uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotách -10°C do 40°C.

15. Jaká je doba jeho použitelnosti?

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

16. Jaká je bezpečnost a ochrana zdraví při práci s ním?

Humac®Agro není toxický pro člověka a zvířata. Ochrana těla: při práci použít pracovní oblek, pokrývku hlavy a zástěru. Ochrana tváře a rukou: ochranné brýle, respirátor proti prachu a pracovní rukavice.

17. Kdo je výrobce?

HUMAC, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika

18. Kdo jsou našimi odběrateli?

 • MVDr. Stanislav Mazánek
 • Veterinární ordinace Brno Židenice
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Veterinární ordinace Kuřim
 • Veterinární ordinace Jihlava
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Krokodýlí ZOO Protivín
 • ZOO Brno
 • ZOO Ústí nad Labem
 • ZOO Park Vyškov p.o. Města Vyškov
 • ZOO Praha
 • Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
 • Progresivity spol. s r. o.
 • Agro Maryša
 • Zemědělské družstvo Bořitov