Tam kde jsme používali chemii, použijeme přírodu HUMAC®AGRO.

HUMAC®AGRO je základ pro tvorbu humusu v půdě.

HUMAC®AGRO zkvalitňuje půdu ekologicky, rychle a efektivně.

HUMAC®AGRO obsahuje 62 % humínových kyselin v sušině, které jsou nejúčinnější složkou humusu, 62 % uhlíku v kyselinách, který je základním stavebním prvkem živé hmoty. Jedna dávka tohoto hnojiva stačí v průběhu 4 – 5 let podporovat tvorbu humusu, stimulovat rozvoj prospěšných mikroorganismů v půdě. Po tuto dobu v zemědělsky využívané půdě neubývá obsah humusu.

Obsahuje minimálně 4x více humínových kyselin, než se jich nachází v maštalním hnoji!

Přidává se ho pro zlepšení vlastností  do kompostů a do digestátu.

 • nahrazuje 200 let přirozeného procesu humifikace 1 % humusu
 • je 100 % přírodní koncentrát, určený i pro využití v ekologickém zemědělství
 • nejde o hnojivo klasického typu, přitom jím nahrazujeme hnojení maštalním hnojem
 • redukuje půdní erozi
 • z hlušiny v krátkém čase dokáže vytvořít úrodnou půdu

Humus je nejúrodnější část půdy.

Humus se k vodě chová jako houba. Nasává ji, drží ji v sobě, dokud ji rostlina nevyužije sama svým kořenovým systémem. Pokud je  jeho obsah v půdě pod limitem 1,2 %, je půda slabě humózní, rostlina nemůže být řádně vyživována, neroste, nevyvíjí se,  ztrácí imunitu, hyne. Podíl humusu dnes v našich orných půdách je 1,8 – 2,2 % a vzhledem k tomu, že každým rokem klesá, je tento stav velmi alarmující! Optimální úrodnost orné půdy se nachází ve středně humózní půdě s obsahem humusu 4 %.

Kolik Humacu®Agra potřebujeme?

Nejvyšší doporučená dávka na hektar je 500 kg. Ta odpovídá 20 – 50 tunám maštalního hnoje. Pokud pravidelně hnojíte, vystačí vám i nižší dávka. Vždy je lepší nechat si udělat rozbor půdy a dávku k výsledku přizpůsobit. Ušetříte tím peníze při jeho použití a na dalším dohnojení chybějících prvků. Opakujte jeho použití jako u maštalního hnoje každým 4 až 5 rokem.

Jaká je jeho cena?

Výrobce stanovil pro rok od 1. 3. - 30.6. 2022  tyto ceny bez DPH, podle balení:

25 kg

igelitový pytel

735 Kč

500 kg

vak

11 990 Kč

1000 kg

vak

22 990 Kč

Účtujeme dopravu 7,50 Kč za km.

Kdy a jak ho použít?

Nejvhodnější doba pro užití je od podzimu do časného jara, aby humínové kyseliny měly dostatek času k vytvoření humínojílovitého komplexu pro jeho využití ve vegetačním období rostlin. Pro urychlení tvorby se doporučuje jej smíchat  s draslíkem z organického popele nejlépe slámového.

K plošnému hnojení  se používá rozmetadlo na průmyslová hnojiva v dávce 200  - 500 kg / ha se zadiskováním min. 10 cm pod povrch půdy. U vinné révy se zaoráním  s přesným dávkováním 40 cm pod povrch půdy. Lze jej užít i bez zapravení do půdy, pouze s vyhozením z vozíku, obsypáním k ovocným stromům, keřům, k odnožím, kdykoliv během celého vegetačního období.

Chci zlepšit úrodu

 

paprika-1
paprika-2

Otázky a odpovědi

1. Jak Humac®Agro vypadá?

Humac®Agro se formuje do 8 mm granulí z oxihumolitu, má hnědočernou barvu.

2. Co Humac®Agro do půdy dodává?

Do půdy dodává humínové a fulvonové kyseliny, uhlík, sodík, draslík, vápník, zinek, bor, železo, měď, selen a další minerální látky a téměř všechny v přírodě se vyskytující stopové prvky. Humínové a fulvonové kyseliny jejich obsah má výrazný vliv na kvalitu půdy. Humínové kyseliny jsou aktivátory biologických procesů, které urychlují růst a vývoj rostlin.

3. Proč je humus tak důležitý?

Kvalita neboli úrodnost půdy je dána obsahem humusu v půdě. Kvalita humusu je dána obsahem humínových a fulvonových kyselin. Ty mají výrazný vliv na ozdravění půdy a zdraví rostlin, na jejich výnosy a kvalitu plodů. Humus pozitivně ovlivňuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy, určuje jeho strukturu a sorpční, pufrační vlastnost půdy. Vizuálně lze odhadnout podle zabarvení půdy obsah humusu v půdě. Více ho je v černozemních, méně v hnězozemních půdách. Humínové kyseliny mají unikátní absorbční vlastnost, aktivují základní biologické procesy v půdě a v rostlinách, urychlují jejich růst a vývoj. Propracované zahradnické půdy mívají až 15 % humusu.

4. Jak Humac®Agro působí v půdě?

 • pozitivně ovlivňuje půdní strukturu
 • stimuluje rozvoj prospěšných mikroorganismů v půdě
 • prostřednictvím humusu zadržuje vodu v půdě, absorbuje ji jako houba, spodní vodu vzlínající z kapilár, dešťovou vodu prolínající z průsaků
 • redukuje půdní erozi, půda lépe odolává různým erozivním účinkům
 • váže minerální živiny makro a mikroprvky do chelátových organických komplexů, z kterých je rostlina lépe přijímá
 • váže toxické látky, těžké kovy a pesticidy, čímž zabraňuje jejich kumulaci v rostlinách a potažmo dalšímu šíření jako krmivo, potravina
 • udržuje ve vodě rozpustná anorganická hnojiva v kořenové zóně a snižuje jejich vyluhování do spodních vod
 • zabezpečuje efektivnější využívání umělých hnojiv
 • uhlík, základní stavební jednotka živého světa, se ve formě C02 uvolňuje z uhličitanů a je využit při fotosyntéze
 • zvyšují pufrační kapacitu půdy (schopnost půdy odolávat změnám pH )
 • ovlivňuje teplotu půdy

5. Jak Humac®Agro pomáhá rostlinám?

Zvyšuje obsah chlorofylu a absorbci fotonů, čímž se zvyšuje proces fotosyntézy i při nižší světelné intenzitě (ve sklenících, fóliovnících), tím přispívá k vyšším výnosům a kvalitnější úrodě. Katalyzuje mnohé biologické procesy, tím zvyšuje obsah bílkovin, sacharidů, vitamínů, alkaloidů, éterických olejů a dalších živin a jiných účinných látek rostlin, zvyšuje životaschopnost a klíčivost rostlin, zvyšuje odolnost rostliny vůči suchu – suchomilnost.

6. Jak Humac®Agro působí na životní prostředí?

Půdy s vysokým obsahem humínových kyselin jsou zárukou nízkého vyluhování dusíku a optimálního využití živin. Dávají možnost k dobrému a bohatému vývinu kořenového systému rostliny, který zadrží větší množství vody a zároveň brání dusičnanům a pesticidům k uvolňování do spodních vod. Nízká koncentrace dusičnanů v rostlinách, je důležitým ukazatelem na přiznání statutu “ekologického zemědělství". Je schválen pro použití v ekologickém zemědělství, číslo povolení ÚSÚP 1867/2008-920

7. Jaký Humac®Agro má přínos z ekonomického hlediska?

 • výrazně působí na snížení potřeby dohnojovat průmyslovými minerálními hnojivy, tím snižuje zasolování a zakyselování půd, není potřeba půdy zavápňovat
 • snižuje potřebu použití chemických látek na ochranu rostlin pesticidy
 • snižuje utužení půdy vlivem menšího počtu pojezdů a s lehčí zemědělskou technikou
 • zvyšuje hektarové výnosy
 • zvyšuje kvalitu plodů, obsah sacharidů (cukru, škrobu… )
 • obecně zvyšuje rentabilitu v rostlinné výrobě

8. Jaký Humac®Agro vytváří výnosový efekt?

obilí sníží potřebu minerálních hnojiv až o 50 %, zvyšuje nárůst hmoty až o 30 %
ovocné sady        váže těžké kovy a pesticidy, zvyšuje nárůst hmoty až o 30 %
listová zelenina   zvyšuje úrodu a rentabilitu produkce
kořenová zelenina    zvyšuje obsah sacharidů, snižuje hladinu dusičnanů až o 75 %
bylinky                 katalyzuje biologické procesy, zvyšuje obsah výživných látek, vitamínů a       
keře                      jiných účinných látek v rostlinách (alkaloidy, éterické oleje)
kompost              urychluje proces zrání a zvyšuje jeho kvalitu
hlušina                

ovlivňuje strukturu půdy u hlušiny, která následně:

 • zadržuje vodu v půdě
 • redukuje erozi půdy
 • váže makro a mikroelementy do chelátových komplexů, které jsou lehčeji využitelné rostlinami

 

9. Jaké jsou technické parametry Humacu®Agro?

vlhkost max. 20 %
obsah humínových kyselin v sušině                    min. 62 %
obsah volných humínových kyselin v sušině     min. 50%
obsah uhlíku v humínových kyselinách              až 62 %
obsah minerálních látek v sušině
 • sodík ( Na ) 12801      mg / kg
 • draslík  ( K   )    1186     mg / kg
 • vápník  ( Ca ) 16805      mg / kg
 • zinek     ( Zn )        64      mg / kg
 • bór        ( B   )         77      mg / kg
 • železo   ( Fe ) 14502       mg / kg
 • měď      ( Cu )       19       mg / kg
 • selen     ( Se )          1,67 mg / kg
obsahuje téměř všechny v přírodě se vyskytující  stopové prvky
garantovaná účinnost výrobcem je 4 roky

 

10. Kdy Humac®Agro použít?

Humínové kyseliny potřebují určitý čas (podle vlhkosti půdy od 3 týdnů do 3 měsíců) na vytvoření humínojílového komplexu, který pak zabezpečuje účinnou výživu rostlině, proto je nejvhodnější doba na podzim a v zimě. Použití je ale možné celoročně. Pro zrychlení jeho účinnosti, zapravujeme jej do půdy do hloubky 10 cm, u vinné révy do 40 cm. Pro další zrychlení účinku Humacu®Agra doporučuje se smíchat jeho granulát s draslíkem z čistě organického popele, nejlépe popele ze sena.

11. Jak Humac®Agro použít?

 • u celoplošného rozmetání rozmetadlem na průmyslová hnojiva se zadiskováním do 10 cm pod povrch půdy
 • u vinné révy zahloubení do půdy 40 cm radlicí s přesným dávkováním
 • u ovocných stromů a keřů, vinohrady obsypem dávkou okolo stromu, keře, odnože
 • lze jej jen volně rozhodit bez dalšího zapravení do půdy, prodlužuje se čas k jeho zaúčinkování

12. Jak Humac®Agro dávkujeme?

obiloviny, cukrovka, kukuřice                                                                           200 – 500 kg / ha
ovocné sady (jablka, hrušky, třešně, švestky, meruňky, broskve 10 – 40 kg / 100 ks
ovocné keře  (angrešt )                                                                                         10 – 40 kg / 100 ks
vinná réva – podle hustoty sponu                                                                     max .600 kg / ha
vinná réva -  standard                                                      300 – 500 kg/ ha  nebo 10 – 40 kg/100 ks
listová zelenina (zelí, kapusta, salát, špenát )                                               350 – 500 kg / ha
košťálová zelenina (květák, brokolive )                                                           350 – 500 kg / ha
plodová zelenina (okurky, rajčata, papriky dýně)                                       350 – 500 kg / ha
luštěniny (sója, hrách, peluška, fazole, čočka )                                            350 – 500 kg / ha                
kořenová zelenina (červená řepa, mrkev, celer, petržel, křen)                300 – 400 kg / ha 
brambory                 300 – 400 kg / ha
bylinky    250 – 300 kg / ha
zahradní ovoce (maliny, borůvky, rybíz, jahody )       350 – 500 kg   
květiny a okrasné rostliny  2 - 3 kg / 10 m2
kompost  postupně přidávat do kompostové hmoty )   3 - 5 %

hlušina (půda bez ornice) pro nastartování základní dávka 5 – 20 tun / ha s minerálními hnojivy a osivem trav, každý rok 5 tun / ha s osivem trav  po dobu 4 let

digestát viz. Digestát

13. Úprava vlastnosti Humacem®Agro organických a organicko-minerálnych hnojív - digestát

Po vykonání rozboru hnojiva (digestátu, separátu, fugátu a pod.) a stanovení obsahu uhlíku /C/, dusíku /N/ a vlhkosti, určíme přepočtem dávku Humac®Agro na základě požadovaného účinku a požadovaného výsledného poměru C/N.


Příslušné množství (poměr) aplikujeme buď do cisterny před jejím naplněním substrátom, anebo postupně do skladovacích nádrží podle denního množství doplňovaného substrátu. (Ne jednorázově po naplnění nádrže před vyvezením na půdu).
Vstupné údaje pro výpočet Humac®Agro: sušina 85,50 %, uhlík /C/ 57,9%, dusík /N/ 1,03%.

 

Vzorec pro výpočet dávky Humac®Agro na úpravu poměru C/N

 Hnojivo - substrát  Humac®AgroVýsledný pomer 

Vysv.

M1 hmotnost vstupního substrátu v kg
C1 uhlík vstupního substrátu v % v sušine
M2 hmotnost přidaného Humac®Agro v kg
C2 uhlík přidaného Humac®Agro v % v sušine
N1 dusík vstupního substrátu v % v sušine
N2 dusík přidaného Humac®Agro v % v sušine
W1 vlhkost vstupního substrátu v %
W2 vlhkost přidaného Humac®Agro v %.

14. Jaké jsou podmínky k jeho skladování?

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotách -10°C do +40°C.

15. Jaká je doba jeho použitelnosti?

24 měsíců v neporušených obalech od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

16. Jaká je bezpečnost a ochrana zdraví při práci s ním?

Humac®Agro není toxický pro člověka a zvířata. Ochrana těla: při práci použít pracovní oblek, pokrývku hlavy a zástěru. Ochrana tváře a rukou: ochranné brýle, respirátor proti prachu a pracovní rukavice.

17. Kdo je výrobce?

HUMAC, s.r.o., Werferova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika

18. Kdo jsou našimi odběrateli?

 • ZERA Rájec a. s. , zahradnictví Blansko
 • Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo
 • vinař František Foretník Šardice
 • vinař Ing. Jan Garčic
 • vinař Jan Matoušek Perná
 • vinař Josef Demela Čejkovice
 • vinař Miroslav Strýček Velké Bílovice
 • vinař Petr Novotný Čejkovice
 • vinař Stanislav Konečný Čejkovice
 • vinař Tomáš Veverka Čejkovice
 • vinař Zbyněk Osička Velké Bílovice
 • vinařství Mádl Velké Bílovice
 • vinařství Gurdau Brno
 • vinařství Gala a. s. Brno
 • vinařství a zahradnictví MUDr. Zdeněk Trpělka Brno
 • vinařství Konečný a syn Čejkovice
 • vinařství Miroslav Svoboda Petrov
 • vinařství Neoklas Šardice a. s.
 • zahradnictví Helena Hnátová Brno
 • zahradnictví LORACENTRUM Brno
 • zahradnictví Mega Produktion a. s. Brno
 • zahradnictví Petr Langr Pardubice
 • zahradnictví Ondřej Horák Praha
 • zahradnictví Jaroslav Nešpor Moravská Nová Ves

 

19. Články