Postřiky listovými kapalnými hnojivy

Listovými kapalnými hnojivy řešíme okamžitý nepříznivý stav pro růst a vývoj porostu, jejich účinek na porost je okamžitý a efektivní.
Efektivně nahrazujeme jimi okamžitý problematický příjem živin z půdy a včasným podáním předcházíme a zamezujeme u rostlin nástup náhlých stresů.
Podporujeme dosažení vyšších a kvalitnějších výnosů.

Aplikace přípravků ENVI

Náročná ekonomická situace klade vysoké nároky na efektivní společnou aplikaci účinných látek na listy.

Přípravky ENVI jsou vysokými koncentráty na bázi suspenze účinných složek. Také každý výrobce pesticidů a morforegulátorů zvyšuje koncentraci účinných látek v aplikovaných výrobcích a používané přípravky už nejsou vodními roztoky, ale suspenzemi v různých formulacích a nosičích.

Proto je potřeba dodržovat postup při míchání přípravků do TANK mixu (TM) :

 1. Zamezit vzájemnému míchání koncentrátu. Koncentrované složky postupně přidávejte prostřednictvím dávkovacího čerpadla směšovače do TM za použití dostatečného množství vody z postřikovače.
 2. Po přidání každé složky do TM dbejte na její dobré promíchání.
 3. Dodržte důsledně následné pořadí smíchávaných složek :
  • insekticid – je prostředek na hubení hmyzu
  • morforegulátor –  je prostředek k ochraně proti polehnutí, lámavosti stébla, k podpoře růstu
  • fungicid – je prostředek ničení houbovitých a plísňových chorob
  • herbicid - je prostředek k likvidaci nežádoucích, nebo-li invazivních rostlin
  • listové hnojivo přidává se vždy na konci
 4. Minimalizujte dobu od přípravy TM do postřiku. Vyhnete se tak riziku vysrážení účinných látek z roztoku a jejich usazení na filtru.

 

 • aplikaci doporučujeme provádět při teplotách nad 10 °C
 • ENVISTART, KALCIFOL Mg a BORveo se mohou aplikovat už při teplotách nad 5 ° C
 • při samotném použití nemají přípravky ochrannou lhůtu
 • postřik je možné aplikovat ve 14 – 21 denních intervalech
 • přípravky je možné kombinovat s fungicidy, herbicidy a insekticidy ve společném postřiku
 • přípravek ENVISTART nedoporučujeme kombinovat s herbicidy - může snížit účinek herbicidu
 • před aplikací přípravek důkladně promíchejte a vyzkoušejte mísitelnost jednotlivých složek roztoku

 

Balení přípravků ENVI:

10 l  kanystr

1000 l barel

Zamezte snižování biologické hodnotě půdy (obsah humusu a půdních bakterií )

  

Listová hnojiva:

ENVISEED - pomocný výživový a stimulační přípravek pro moření s vysokým obsahem humínových kyselin

Hlavní  výhody :

 • zvyšuje klíčivost rostlin
 • působí stimulačně v raných fázích růstu
 • podporuje tvorbu kořenového sytému
 • stabilizuje porost v počátečním stádiu růstu
 • pro obiloviny, řepku olejnou, mák setý, hořčici, kukuřici

Složení :

 • N 3 %
 • K ( K2O ) 1 %     
 • B 0,02 %   
 • Cu 0,15 %      
 • Fe 0,20 %
 • Mn 0,15 %   
 • Zn 0,01 %       
 • humínové kyseliny
 • stimulační látky

PROVEOstar – stimulátor pro všechny druhy kulturních plodin, aktivátor příjmu živin

Hlavní  výhody :

 • katalyzuje příjem fosforu kořeny
 • urychluje metabolismus rostlin
 • podporuje růst kořene a zapojení porostů, zejména v době sucha
 • výrazně zvyšuje příjem živin z půdy i za sucha
 • působí preventivně proti vzniku chloróz
 • zvyšuje odolnost vůči patogenům, hlavně houbovitým nemocem
 • do všech kulturních plodin

Složení :

primární  výživa :

 • N 1 %
 • P ( P2O ) 2,5 %
 • K ( K2O ) 0,5 % 

sekundární  výživa :

 • S (SO2 ) 1 %
 • B 0,5 %   

mikroprvky :

 • Fe 0,04 %
 • Mn 0,07 %   
 • Zn 0,07 %
 • Mo 0,015 %
 • aminokyseliny
 • biopolymery

ENVIstart – vysoce účinný stimulátor růstu a zakořenění s regeneračním účinkem

Hlavní  výhody :

 • patří mezi přípravky s nejvyšším obsahem humínových kyselin na trhu
 • intenzivní podpora růstu kořenového systému
 • výjimečný regenerační a antistresový účinek
 • účinkuje i při teplotách okolo 5 °C
 • do všech kulturních plodin

Složení :

 • N 4 %
 • K ( K2O ) 0,9 % 
 • B 0,03 %
 • Cu      0,20 %       
 • Fe 0,30 %
 • Mn 0,20 %   
 • Zn 0,02 %
 • humínové kyseliny
 • stimulační látky

PhaNi stim – listové hnojivo s aktivátorem transportu živin, unikátní kombinace základní výživy a stimulace

Hlavní  výhody :

 • stimulace na bázi esenciálních aminokyselin a biopolymerů
 • katalizuje příjem fosforu kořeny
 • podporuje kvalitní odnožení
 • podporuje násadu květů a jejich udržení
 • působí preventivně proti vzniku chloróz
 • zvyšuje odolnost proti houbovým nemocem
 • do všech kulturních plodin

Složení :

primární  výživa :

 • N   5 %
 • P ( P2O ) 18 %
 • K ( K2O )    3 % 

sekundární výživa :

 • S (SO2 ) 1,5 %

mikroprvky :

 • B 0,3  %
 • Fe 0,13 %
 • Mg 0,08 % 
 • Cu 0,04 %         
 • Zn 0,08 %
 • Mo   0,003 %                 
 • aminokyseliny
 • biopolymery

ENVIFYT super –  univerzální  listové hnojivo s vysokým obsahem dusíku a vyváženým podílem ostatních živin

Hlavní  výhody :

 • efektivně doplňuje základní složky výživy
 • lepší přezimování porostů
 • nahrazuje výživu v případě zhoršenéhopříjmu živin z půdy
 • do všech kulturních plodin

Složení :

primární  výživa :

 • N 16 %
 • P ( P2O )     1,5 %
 • K ( K2O )     2 % 

sekundární  výživa :

 • S (SO2 ) 1,5 %

mikroprvky :

 • B 0,15 %
 • Fe 0,05 %
 • Cu 0,02 %
 • Mn 0,02 %         
 • Zn 0,01 %
 • humínové kyseliny

ENVIFYT profi –  univerzální listové hnojivo pro stabilitu v pozdějších fázích růstu s vysokým obsahem draslíku, fosforu  a  dalších živin

Hlavní  výhody :

 • patří k přípravkům s nejvyšší obsah živin v sušině na trhu
 • doplňuje základní složky výživy
 • zvyšuje vyrovnanost porostu
 • zvyšuje odolnost proti poléhání
 • do všech kulturních plodin

Složení :

primární výživa :

 • N   9 %
 • P ( P2O )    8 %
 • K ( K2O )    9 % 

sekundární výživa :

 • S (SO2 ) 0,5 %
 • Ca (CaO) 0,1 %         

mikroprvky :

 • B 0,35 %
 • Fe 0,09 %
 • Cu 0,02 %
 • Mn 0,02 %         
 • Zn       0,01 %
 • humínové kyseliny

BORiS P+K –  listové hnojivo do náročných technických plodin s vysokým obsahem bóru, fosforu, draslíku, a síry

Hlavní  výhody :

 • vysoký obsah S, K, P
 • nahrazuje jejich samostatné aplikace
 • podporuje kvetení, nasazení šešulí a plodů
 • podporuje tvorbu olejů a cukrů
 • zlepšuje zdravotní stav porostů
 • pro řepku olejnou, kukuřici, mák, slunečnici, řepu cukrovou, košťáloviny, vinnou révu a ovocné dřeviny

Složení :

primární  výživa :

 • P ( P2O )     6 %
 • K ( K2O )   10 % 

sekundární  výživa :

 • S (SO2 )   12 %

mikroprvky :

 • B 3,5 %
 • Mo 0,15 %
 • Zn 0,10 %
 • Mn 0,10 % 
 • Cu                0,01 %
 • Fe 0,02 %

ZINA P+K –  listové hnojivo do náročných technických plodin s vysokým obsahem zinku, dusíku, fosforu a draslíku

Hlavní  výhody :

 • Specialista na plodiny náročné na zinek
 • Příznivě ovlivňuje tvorbu olejů a cukrů
 • zlepšuje růst a sorpční schopnosti kořenového systému
 • podpora metabolismu rostlin
 • zvyšuje odolnost porostů vůči stresům a patogenům
 • pro doplnění nedostatkových živin a mikroprvků
 • pro tvorbu olejů a cukrů
 • pro řepku olejnou, kukuřici, mák, slunečnici

Složení :

primární  výživa :

 • N    6 %
 • P ( P2O )    3 %
 • K ( K2O )    6 % 

sekundární  výživa :

 • B 0,5 % 

mikroprvky :

 • Ca 0,06 %
 • Zn 0,55 %
 • Mn 0,06 % 
 • Cu 0,05 %
 • Fe 0,04 %
 • Mo 0,02 %   

BORveo 110 – vícesložkové listové hnojivo na bázi přijatelného bóru, doplněného o přírodní prekurzor ATP

Hlavní  výhody :

 • rychle přijatelná účinná dávka bóru, obsah bóru 110 g/l
 • podporuje příjem fosforu a dusíku
 • podporuje růst kořenového systému
 • zvyšuje odolnost porostu vůči klimatickému a biogennímu stresu
 • do řepky olejné, máku a slunečnice

 Složení :

primární  výživa :

 • P ( P2O ) 0,70 %
 • K ( K2O )   0,20 % 

sekundární  výživa :

 • S (SO2 ) 0,30 %

mikroprvky :

 • B 7  %
 • Zn 0,02 %
 • Mn 0,01 % 
 • Cu 0,01 %        
 • Fe 0,01 %
 • aminokyseliny
 • biopolymery 

KALCIFOL Mg –  listové hnojivo hořečnato-vápenaténa

Hlavní  výhody :

 • vysoký obsah hořčíku a vápníku v jednom postřiku
 • pro potlačování příznaků chlorózy z nedostatku hořčíku a vápníku
 • zvyšuje odolnost proti vzniku skladových chorob ovoce a zeleniny, postřik cca 14 dnů před sklizní
 • pro všechny kulturní  plodiny, zejména sója, jařiny, květák, rajčata, okurky, v ovocných sadech a vinohradech

Složení :

primární  výživa :

 • N 6,5 %

sekundární  výživa :

 • Mg (MgO) 6,5 %
 • Ca (CaO) 3,5 %

mikroprvky :

 • Fe 0,06 %

 

Použití listových hnojiv podle kultury:

1. vinná réva

Název

Použití

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

PROVEO star

Ke stimulaci příjmu P z půdy

Podpoře příjmu živin z půdy i za sucha

Zvyšuje odolnost proti patogenům, zejména houbovým nemocem

9 a více listů

až do měknutí bobulí

0,3 – 0,8 l / ha

PhaNi stim

Dosažení lepší násady květů

K příznivému ovlivnění růstu a tvorby střapců

K doplnění živin v době jejich zvýšené potřeby

 

9 a více listů

až do zřetelně viditelného květenství

1 – 3l / ha

ENVIFYT Super

K udržení optimálního vývoje

Při nízkém příjmu živin z půdy zejména N

Má spolehlivý účinek v širokém spektru podmínek

 

3 a 5 listů

až do zřetelně viditelného květenství

 

3 – 5l / ha

ENVIFYT Profi

Při stagnaci porostu

K překonání okamžitého deficitu výživy

 

Nasazování plodů

až po uzavírání střapců

2 – 3l / ha

BORIS P + K

Ke zlepšení výnosových parametrů

K podpoře tvorby cukru

Proti sprchávání

K udržení dobrého zdravotního stavu porostu

Nasazování plodů

až po uzavírání střapců

1– 3l / ha

KALCIFOL Mg

U výrazně zamokřené půdy nebo podmáčené porosty

 

Podpora fotosyntézy během období stresu ( nadbytek srážek nebo sucho )

Proti příznakům chlorózy z nedostatku Mg a Ca

Nasazování plodů

až po uzavírání střapců

2 – 4l / ha

ENVISTART

K dosažení zeleného efektu

Ke zlepšení čerpání živin z půdy

Ke zlepšení zdravotního stavu listů

K rychlejší regeneraci po pškození mrazem, kroupami

9 a více listů

až do měknutí bobulí

učinkuje už od teplot okolo 5°C

0,8 – 1,2 l / ha

2. obiloviny

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

ENVISEED

zvýšení klíčivosti

dodání účinné výživy

při vzcházení

podpoře  tvorby

kořenového systému

 

jen při setbě

1,5 – 2 l/t

ENVISTART

poškození mrazem

regeneraci porostu

podpoře růstu

kořenového systému

odolnost

proti vymrzání

3 listy  až

viditelné vedlejší květenství

0,8 – 1 l/ha

PROVEO star

nevyrovnané a slabé porosty

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin z půdy i za sucha

 

3 listy až začátek odnožování

pšenice,

ječmen

 

0,3 – 0,5 l/ha

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

zlepšení kvalitativních

a objemových parametrů

 

odnožování  až

praporcový list

1 – 2 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin z půdy, zejména dusíku

špatném odnožení a stagnaci vývoje porostu

 

3 list  až  začátek odnožování

druhé kolínko až metání

pšenice, ječmen

 

4 l/ha

ENVIFYT profi

okamžitém deficitu výživy

stagnaci porostu a špatném odnožení

 

druhé kolínko až praporcovitý list

1,5 – 2 l/ha

KALCIFOL Mg

nedostatku Mg a Ca

při příznacích chlorózy

konec odnožování až praporcový list

2 – 4 l/ha

3. kukuřice

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

ENVISTART

lepší zapojení porostu

regeneraci porostu

podpoře růstu

kořenového systému

k překonání klimatického

a výživového stresu

2 listy až 4 listy

0,8 – 1 l/ha

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

zlepšení kvalitativních a objemových parametrů

 

4 listy  až

8-10 listů

1 – 2 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin z půdy, zejména dusíku

 

4 listy  až

8-10 listů

3 - 5 l/ha

BORIS P+K

na siláž:

– ke zvýšení podílu cukru a škrobu

– rozšiřuje sběrové okno kukuřice

 

na zrno:

– k udržení růstu tvorby palic

– k maximalizaci výnosu

 

4 listy až 8-10 listů

1 – 3 l/ha

ZINA P+K

specialista do kukuřice na zrno

zvýšení výnosových parametrů zrna

doplnění živin v době zvýšené potřeby

eliminuje stres

4 listy až 8-10 listů

1 – 3 l/ha

4. řepka olejná

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

ENVISEED

zvýšení klíčivosti

dodání účinné výživy

při vzcházení

podpoře tvorby kořenového systému

 

jen při setbě

14 l/t

ENVISTART

regeneraci porostu po zimě

rychlému zapojení porostu

podpoře růstu kořenového systému

ochrana proti stresu a poškození

podzim

jaro

0,6 – 1 l/ha

 

 

0,8 – 1,2 l/ha

PROVEO star

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin z půdy i za sucha

podpoře kvetení a větvení

 

v období 2 pravých listů

začátek prodlužování až začátek kvetení

0,3 – 0,5 l/ha

 

 

0,3 – 0,8 l/ha

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

zlepšení kvalitativních a objemových parametrů

 

začátek prodlužování  až

Vedlejší květenství viditelné

1 – 2 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin z půdy, zejména dusíku

spolehlivý účinek  v širokém spektru podmínek

v období 2 pravých listů

začátek prodlužování až začátek kvetení

4 l/ha

 

 

3 – 5 l/ha

BORIS P+K

optimálnímu vývoji porostu

zvýšení výnosových parametrů

udržení násady květů a dobrému  větvení

ke zlepšení zdravotního stavu

hlavní květenství viditelné až

začátek kvetení

1 – 3 l/ha

BORveo 110

rychlému doplnění účinné dávky B

podpoře čerpání P z půdy

intenzivní podpoře příjmu živin z půdy i za sucha

 

v období 2 pravých listů

hlavní květenství viditelné až

začátek kvetení

 

1 – 1,5 l/ha

5. slunečnice

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

ENVISTART

regeneraci porostu po zimě

rychlému zapojení porostu

podpoře růstu kořenového systému

ochrana proti stresu a poškození

v období 2 – 4 páry pravých listů 

 

 

 

1 l/ha

 

 

PROVEO star

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin z půdy i za sucha

 

v období 2 – 4 pravých listů

 

 

 

0,3 – 0,5 l/ha

 

 

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

zlepšení kvalitativních a objemových parametrů

 

2 – 4 páry pravých listů  až

5 – 6 párů pravých listů

1 – 3 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin z půdy, zejména dusíku

spolehlivý účinek  v širokém spektru podmínek

2 – 4 páry pravých listů až květní pupen

3 – 5 l/ha

BORIS P+K

specialista do náročných technických plodin

optimálnímu vývoji porostu

zvýšení výnosových parametrů

stimulaci tvorby květů

zabezpečení živin pro optimální vývoj semen

 

5 – 6 párů pravých listů až květní pupen

1 – 3 l/ha

BORveo 110

rychlému doplnění účinné dávky B

podpoře čerpání P z půdy

zvýšení biochemického výkonu porostu

intenzivní podpoře příjmu živin z půdy i za sucha

 

2 – 4 páry pravých listů  až 5 – 6 párů pravých listů

1 – 1,5 l/ha

ZINA P+K

zvýšení potřebě živin s důrazem na Zn

účinné podpoře metabolismu rostlin

 

5 – 6 párů pravých listů  až

květní pupen

1 – 3 l/ha

6. mák setý

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

ENVISEED

zvýšení klíčivosti

dodání účinné výživy

při vzcházení

stimulaci a stabilizaci v ranných fázích růstu

podpoře  tvorby

kořenového systému

 

jen při setbě

30 l/t

ENVISTART

regeneraci poškozených porostů

rychlému zapojení porostu

podpoře růstu kořenového systému

ochrana proti stresu a poškození

v období 3- 6 listů

1 – 1,2 l/ha

PROVEO star

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin z půdy i za sucha

 

3- 6 listů až objevení poupat

0,3 – 0,5 l/ha

 

 

 

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

doplnění a stimulaci příjmu živin

zlepšení výnosových parametrů

 

3- 6 listů až objevení poupat

1,5 – 2 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin

z půdy, zejména dusíku

spolehlivý účinek  v širokém spektru podmínek

začátek prodlužování  až háčkování

3 – 5 l/ha

ENVIFYT profi

optimálnímu vývoji

překonání okamžitého deficitu výživy

poléhání

při stagnaci porostu vlivem sucha

začátek prodlužování až háčkování

1,5 – 3 l/ha

BORIS P+K

optimálnímu vývoji porostu

zvýšení výnosových parametrů

udržení růstu a tvorby palic

ke zlepšení zdravotního stavu

začátek prodlužování až háčkování

1 – 3 l/ha

ZINA P + K

zvýšení potřebě živin s důrazem na Zn

účinné podpoře metabolismu rostlin

 

3- 6 listů až objevení poupat

1 – 3 l/ha

BORveo 110

rychlému doplnění účinné dávky B

podpoře čerpání P z půdy

zvýšení biochemického výkonu porostu

intenzivní podpoře příjmu živin z půdy i za sucha

 

3- 6 listů  až

Počátek prodlužování

1 – 1,5 l/ha

7. cukrová řepa

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

ENVISTART

regeneraci poškozených porostů

rychlému zapojení porostu

podpoře růstu kořenového systému

ochrana proti stresu a poškození

2 pravé listy  až 6 – 8 listů

0,8 – 1,2 l/ha

PROVEO star

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin

z půdy i za sucha

 

zapojení porostu až plná vegetace

0,5  – 0,8 l/ha

 

 

 

PhaNi stim

nedostatku P, N a

dalších živin

doplnění a stimulaci příjmu živin

zlepšení výnosových parametrů

vylepšení bilance živin důležitých pro tvorbu cukru

 

10  – 12 listů až plná vegetace

2 – 2,5 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin z půdy, zejména dusíku

spolehlivý účinek  v širokém spektru podmínek

6 – 8 listů až plná vegetace

3 – 5 l/ha

BORIS P+K

optimálnímu vývoji porostu

zvýšení výnosových parametrů

vylepšení bilance živin důležitých pro tvorbu cukru

ke zlepšení zdravotního stavu

10  – 12 listů až plná vegetace

1 – 3 l/ha

8. brambory

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

ENVISTART

regeneraci poškozených porostů

rychlému zapojení porostu

podpoře růstu kořenového systému

ochrana proti stresu a poškození

v období růstu

1 – 1,2 l/ha

PROVEO star

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin

z půdy i za sucha

 

zapojení porostu až  do kvetení

0,3  – 0,5 l/ha

 

 

 

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

doplnění a stimulaci příjmu živin

zlepšení výnosových parametrů

 

zapojení porostu až  do květných pupenů

2 – 2,5 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin

z půdy, zejména dusíku

spolehlivý účinek  v širokém spektru podmínek

 

zlepšení zdravotního stavu porostu včetně bramborové hlízy

zapojení porostu až  do kvetení

3 – 5 l/ha

BORIS P+K

optimálnímu vývoji porostu

zvýšení obsahu škrobu

podpoře růstu a tvorby hlíz

vylepšení bilance živin důležitých pro tvorbu cukru

ke zlepšení zdravotního stavu

zapojení porostu až  do kvetení

1 – 3 l/ha

9. luštěniny

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

PROVEO star

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin

z půdy i za sucha

 

zapojení porostu až do kvetení

0,3  – 0,5 l/ha

 

 

 

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

doplnění a stimulaci příjmu živin

zlepšení výnosových parametrů

 

zapojení porostu až do květných pupenů

2 – 2,5 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin

z půdy, zejména dusíku

spolehlivý účinek  v širokém spektru podmínek

 

zlepšení zdravotního stavu porostu včetně bramborové hlízy

zapojení porostu až do kvetení

3 – 5 l/ha

10. kořenová zelenina

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

PROVEO star

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin

z půdy i za sucha

 

zapojení porostu až do kvetení

0,3  – 0,5 l/ha

 

 

 

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

doplnění a stimulaci příjmu živin

zlepšení výnosových parametrů

 

zapojení porostu až do květných pupenů

2 – 2,5 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin

z půdy, zejména dusíku

spolehlivý účinek  v širokém spektru podmínek

 

zlepšení zdravotního stavu porostu včetně bramborové hlízy

zapojení porostu až do kvetení

3 – 5 l/ha

11. kmín

Název

Použití při, k

Choroby a nemoci

Zahájení aplikace

Dávka

ENVISTART

slabém zapojení porostu

rychlé regeneraci po poškození

rozvoji kořenového systému

 

od 3 listů během celé vegetace

0,8 – 1,2 l/ha

PROVEO star

stimulace příjmu P z půdy

podpoře příjmu živin

z půdy i za sucha

 

zapojení porostu až do kvetení

0,3  – 0,5 l/ha

 

 

 

PhaNi stim

nedostatku P, N a dalších živin

doplnění a stimulaci příjmu živin

zlepšení výnosových parametrů

 

zapojení porostu až do kvetení

2 – 2,5 l/ha

KALCIFOL mg

 

proti příznakům chlorózy a z nedostatku Mg a Ca

podpora fotosyntézy během sucha nebo nadbytku srážek

zvyšuje odolnost proti skladovým chorobám

 

zapojení porostu až do kvetení

2 – 4 l/ha

ENVIFYT super

udržení optimálního vývoje

nízkému příjmu živin

z půdy, zejména dusíku

spolehlivý účinek  v širokém spektru podmínek

zlepšení zdravotního stavu porostu včetně bramborové hlízy

zapojení porostu až do kvetení

3 – 5 l/ha

12. plodová zelenina

 

 

Jaká je jejich cena?

Výrobce stanovil pro rok 1.3. - 30.6. 2022

 

Název Balení Cena v Kč bez DPH Dávkování Ředění pro bezpilotní letoun
ENIstart pro regeneraci a stimulaci růstu 10 l kanystr
1000 l barel
6.490,-
634.000,-
0,8 – 1,2 litry/ha 1,2 litrů na 8,8 litrů vody / ha
PROVEO star pro aktivaci příjmu živin 10 l kanystr
1000 l barel
7.390,-
724.000,-
0,3 – 0,8 litry/ha 0,8 litr na 9,2 litrů vody / ha
PROVEO mega (EKO) pro aktivaci příjmu živin   10 l kanystr
1000 l barel
2.290,-
214.000,-
1 - 2 litry/ha 2 litr na 8 litrů vody / ha

 

Název Balení Cena v Kč bez DPH Dávkování Ředění pro bezpilotní letoun

ENIFYT Super při nedostatku živin v půdě

10 l kanystr
1000 l barel
1.690,-
154.000,-
3 - 5 litry/ha

4 litry na 6 litrů vody / ha

KALCIFOL Mg proti vzniku skladových chorob

10 l kanystr
1000 l barel
2.690,-
254.000,-

2 – 4 litry/ha

4 litry na 6 litrů vody / ha

 

Název Balení Cena v Kč bez DPH Dávkování Ředění pro bezpilotní letoun

BORiS P+K pro tvorbu olejů a cukrů

10 l kanystr
1000 l barel
3.190,-
304.000,-
1 - 3 litry/ha

nedoporučuje se

PhaNi Stim proti vzniku houbovitých chorob, chloróz

10 l kanystr
1000 l barel
2.990,-
284.000,-
1 - 3 litry/ha

3 litry na 7 litrů vody / ha

BORveo 110 pro odolnost vůči klimatickému a biogennímu stresu

10 l kanystr
1000 l barel
2.390,-
124.000,-

1 – 1,5 litry/ha

1,5 litr na 8,5 litrů vody / ha