Dodejte vaší půdě humínové kyseliny, uhlík. Podpořte růst plodin jejich odolnost a kvalitu plodů. Využijte bezpilotních letadel.

Základem každé půdy je humus. A pokud je ho příliš malá vrstva, rostliny nemají odkud brát živiny a minerály a půda není úrodná. Kromě toho ztrácí schopnost absorbovat vodu a každý přívalový déšť je pro ni hrozbou. Podléhá snadnějí ostatním půdním erozím.

Hospodářské plodiny během vegetace potřebují při ošetřování odbornější péči, kterou jim dopřejeme působením podpůrnými a ochrannými prostředky, listovými hnojivy.

S Humacem®Agro vytvoříme vrstvu humusu.

Humac®Agro je ryze přírodní, ekologické „hnojivo“, které obsahuje 62 % humínových kyselin v sušině a 62 % uhlíku v huminových kyselinách. Navyšuje fotosytentetické procesy. Působí na tvorbu humusu po dobu 4 - 5 let, zemědělsky využívaná půda po tuto dobu neztrácí svůj obsah humusu. 500 kg Humacu®Agro se plně rovná 20 až 50 tunám maštalního hnoje.

S Vitalonem 2000 koncentrát rostliny lépe plodí.

Český výrobek Vitalon 2000 koncetrát je podpůrný prostředek, obsahuje komplex anorganických solí a kyseliny vinné a citrónové, který příznivě ovlivňuje fotosyntetické procesy. Rostlině tak dávají impuls, aby si z půdy brala více živin a lépe prospívala a v souvislosti s ochrannými postřiky se stávala daleko odolnější vůči napadení chorobami. Výsledkem toho jsou plody větší a mají vyšší obsah cukru, což je důležité zejména u řepy, či vinné révy, také jsou mnohem odolnější proti plísním, virům, bakteriím, škůdcům, povětrnostním vlivům.

S Vermaktivem Stimul rostliny lépe plodí, půda je bohatší o živiny, zbavená plísní, vodní zdroje bez sinic, lesní porosty bez kůrovce a houbovitých chorob.

Český výrobek Vermaktiv Stimul je ryze ekologický koncentrát extraktu vodního výluhu vermikompostu s naklíčeným hrachem, jehož výsledkem je organominerální stimulační podpůrná látka – biostimulátor. Rostlině tak dává impuls, aby si z půdy brala více živin a lépe prospívala, stala se odolnější vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám a škůdcům, v souvislosti s ochrannými postřiky se stala daleko odolnější vůči napadení chorobami. Výsledkem toho jsou rostliny silnější, plody jsou větší a mají vyšší obsah cukru, jsou mnohem odolnější proti plísním, virům, bakteriím. U zeleniny mají výrazně nižší obsah dusičnanů. Půdě dává impuls k rozkladným procesům, k tvorbě humusu, ke změně k příznivější struktury, zbavení se plísní. Vodním plochám pomáhá přirozenou cestou hubit sinice, které se pak stávají potravou vodních živočichů. Lesním porostům pomáhá ničit škůdce (lýkožrouta) preventivně repelentně a léčebně regeneruje pletiva po ožeru a po napadení houbovitými chorobami.

S bezpilotními letadly efektivněji uplatníte nové technologie.

Tchaj-wanská společnost DJI vyvinula bezpilotní letadla pro nové technologické postupy používané v zemědělství a lesnictví. Sledování, kontrola a postřik porostů, rozmetání granulí na porost.