Tam kde jsme používali chemii, použijeme přírodu VERMAKTIV STIMUL.

Vermaktiv Stimul podpůrná látka pro rostliny na růst, odolnost a kvalitu plodů.

Vermaktiv Stimul vrací přírodu tam, kde byla.

S Vermaktivem Stimul zajistíte vyšší výnosy, nevyčerpáváte půdu, snížíte náklady.

Vermaktiv Stimul je vyrobený z přírodních materiálů a komponentů, které posilují výživu a nárůst rostlinného pletiva, způsobují zmnožení kořenového systému. Látka odbourává zasolení půdy, obnovuje biologicky vyčerpanou půdu, zvyšuje humusovou vrstvu v půdě. Je netoxická a neškodná fauně a floře.

Zaručuje lepší vstřebábání dostupných živin a vyšší odolnost rostlin. Zvyšuje množství půdních bakterií, zlepšuje asimilační schopnosti, zabraňuje tvorbě plísní. Látka prostoupí celou rostlinou až do kořenového systému a přebytek látky se vsákne do kořenového balu.

Působí do dvou hodin po nástřiku při minimálním zasažení povrchu rostlin, tj. 20 % plochy.

Vermaktiv  Stimul byl více než 20 let vyvíjen ve spolupráci s výzkumníky z Enzymixu, Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Chomutově pod vedením Ing. Romanem Honzíkem, Univerzity Karlovy v Praze, České univerzity v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a dalšími. 

                                          

Během vegetace zajišťuje kvalitnější vyživovací schopnosti plodin i v nepříznivých podmínkách, zvyšuje jejich kondici, urychluje jejich dozrávání. Zvyšuje výnos a kvalitu. Je použitelný pro jakoukoliv plodinu v zemědělství díky efektivní stimulaci růstových schopností plodin a vytvoření násobného zvětšení kořenového systému.

Vermaktiv Stimul Fruits & Vegetables - pro zahradní plodiny, ovocné dřeviny, vinnou révu

Během vegetace zajišťuje efektivní využití závlahy a vyšší příjem živin z půdy. Zvyšuje poměr zdravých plodů a navyšuje výnos. Způsobuje diferenciaci u ovocných plodin, kdy rostlina efektivně eliminuje růst plodů na slabě vytvořeném rostlinném pletivu (stopek) a další vývoj nakažených plodů jejich odpadnutím a zaměřuje se pouze na vývoj zdravých a kvalitních plodů. Zvyšuje tím výnos a kvalitu.

Zkracuje dobu nasazení květů, násobně navyšuje množství vytvářených květů a zkracuje dobu vytvoření plodů. Eliminuje ztráty na tvorbě plodů způsobené krátkodobým příchodem ranních mrazů.

 

Výsledky Vermaktivu Stimul Fruits and Vegetables - po aplikaci postřikem

Dne 10.4.2008 v sadu místního názvu Patera (83 ha) byl na jabloně Golden delicius po provedení tvrdého řezu aplikován postřik VERMAKTIV Stimul Fruits & Vegetables v poměru 1 : 1000. Při kontrole po 8 dnech byla zjištěna aktivní tvorba kalusu a zvýšená aktivita spících oček (proti neošetřené). Dne 8.5.2008 při kontrole daného vzorku bylo zjištěno následující: došlo k výraznému obrostu mladých výhonů, výraznému zvětšení květních kalichů a dřívějšímu vykvetení proti kontrole.

V době diferenciace květních pupenů byl aplikován přípravek VERMAKTIV Stimul Fruits & Vegetables v poměru (1 : 500) a (1 : 1000). Na výše uvedeném vzorku  byl zjištěn nárůst počtu květních pupenů o 40% respektive 15% proti kontrole. Ve sklizni jsme konstatovali nárůst výnosu o 15% s důrazem na zvýšený podíl kvalitních plodů o 50%, proti kontrole. ZD Podlipan Vitice z výše uvedených výsledků konstatuje, že deklarovaná účinnost přípravku Vermaktiv Stimul Fruits & Vegetables byla ověřena. Přípravek bude ZD Podlipan používat nadále a rozšíří jeho použití na další plochy a jiné plodiny.

 

Květy bez aplikace                   Kvetoucí strom bez aplikace přípravku Vermaktiv Stimul
Květy s aplikací                     Kvetoucí strom po aplikaci přípravku Vermaktiv Stimul
 

Vermaktiv Stimul Forest - pro lesní dřeviny, krok před broukem

Během vegetace urychlí metabolickou výměnu a až pětinásobně zvýší objem zásobních látek stromů. Pomáhá při boji s kůrovcem, je účinný proti houbovým chorobám. Účinek je založen na aktivaci regeneračních procesů, napadené stromy tak bojují proti škůdcům ekologickou cestou. Při ataku brouka (lýkožrouta smrkového) působí repelentně a pokud se provede preventivní postřik, odvrátí na ošetřené ploše první výletovou vlnu brouka na plochy, které nejsou takto ošetřeny.

Jak se aplikuje, kdy a kolik?

Látka se nanáší postřikem pozemním nebo leteckým, až 3x za vegetační období rostliny. U kvetoucích rostlin první postřik provádíme před vykvetením, následně do dvou týdnů po odkvětu, třetí v průběhu tvorby plodů nebo po uplynutí doby nepříznivých podmínek (např. po dlouho trvajících deštích, které mají vliv na výskyt strupovitosti plodů).

Na 1 ha je potřeba od 3 do 5 litru přípravku Vermaktiv Stimul, ředí se vodou a může se použít samostatně nebo míchat i s dalšími ochrannými přípravky a kapalnými hnojivy, není žádné omezení. Poslední postřik lze provést minimálně dvě hodiny před sběrem plodů.

Jaká je jeho cena?

Výrobce stanovil pro rok 2020 tyto ceny bez DPH, podle balení:

1 litr

2438,02 Kč

5 litrů

11 979,34 Kč

10 litrů

23 136,36 Kč

50 litrů

111 487,60 Kč

100 litrů

206 528,93 Kč

1000 litrů

1 950 000 Kč


Chci zlepšit úrodu

 

Otázky a odpovědi

1. Jak vypadá Vermaktiv Stimul? 

Je to koncentrát - extrakt vodního výluhu vermikompostu s naklíčeným hrachem jehož výsledkem je organominerální stimulační podpůrná látka – biostimulátor.

2. Jak Vermaktiv působí na rostliny, půdu, životní prostředí? 

 • nenahrazuje hnojiva
 • působí samostaně
 • je smíchatelný s jakýmkoliv pesticidem nebo listovým hnojivem, násobně zesiluje jeho účinek
 • působí repelentně (odpuzuje a nechutná škůdcům)
 • výrazně regeneruje rostlinná pletiva po poškození i stáří
 • způsobuje diferenciaci květních pupenů
 • zabraňuje stresům z povětrnostních vlivů (mráz, sucho), z mechanického porušení pletiv (okusem), z napadení chorobami (infekcemi, houbovitými)
 • významně aktivuje životaschopnost porostů
 • výrazně ovlivňuje klíčení a vzcházivost rostlin
 • zvyšuje množství půdních bakterií, zabraňuje tvorbě plísní, zlepšuje asimilační vlastnosti kořenového systému
 • podporuje zmnožení kořenového systému a zadržení více vody v kořenovém systému, vlastní zakořeňování rostlin
 • podporuje zmnožení květu a kvetení, nárůst a kvalitu plodů
 • zlepšuje kondici a odolnost porostů, aktivuje imunitní systém
 • zvyšuje množství zásobních látek
 • výrazně urychluje tvorbu humusu, tlecí procesy, způsobuje enzymatické reakce
 • oživuje a vitalizuje zasolené, toxicky zamořené a přehnojené půdy
 • je netoxický pro živočichy a nemá kumulativní účinek
 • zvyšuje výnosy a kvalitu plodů
 • je ekonomicky efektivnější při ošetřování porostů

3. Jaké jsou jeho přednosti? 

 • tam kde jsme používali chemii, použijeme přírodu
 • s minimálními dávkami koncentrátu již po dvou hodinách od aplikace je látka vstřebána a funkční
 • stačí zasáhnout jen 20% krytí rostlin
 • ihned se vstřebává rostlinným pletivem a kořenovým systémem
 • sestupuje od vrcholu až do kořenového systému a koluje zpět
 • v každé části prostupu zanechává svou funkční stopu
 • přebytek se akumuluje v kořenovém systému a z něj nevyužité množství blahodárně působí na okolní porost

4. Jaké je jeho složení? 

 • aminokyseliny
 • humusové látky
 • biostimulační látky
 • fytostimulátory
 • enzymy
 • auxiny
 • cytokininy
 • kyselina anthranilová
 • kyselina aminooctová
 • organicky vázaný fosfor a dusík
 • neobsahuje účinné množství rostlinných živin

5. Kdo se podílel na vývoji a výzkumu? 

 • Enzymix s.r.o.
 • Karlova Univerzita v Praze
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Mendelova Univerzita v Brně
 • ÚKZÚZ Brno
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Chomutově ing. Roman Honzík

6. Jaký má Vermaktiv Stimul výnosový efekt? 

 

 les - Vermaktiv Stimul Forest náklad ceny bez DPH:

 • dva postřiky po 2 – 4 litrech / ha, celkem 9.752,- – 19.504,- Kč/ha proti kůrovci (preventivní a regenerující nebo 2x regenerující)
 • jeden postřik po 4 litrech/ ha, celkem 9.752,- Kč/ha proti houbovitým chorobám

ovocné stromy a keře, vinná réva - Vermaktiv Stimul Fruits & vegetables náklad ceny bez DPH:

 • dva postřiky po 4 litrech/ha, celkem 19.504,- Kč/ha před květem na zelené pupeny a do 6 týdnů po odkvětu nebo během vegetace po odkvětu a při dozrávání ovoce
 • jeden postřik po 4 litrech/ha, celkem 9.752,- Kč/ha na podzim jako prevence proti mrazům
 • jeden postřik po 4 litrech/ha, celkem 9.752,- Kč/ha před diferenciaci
 • dva postřiky po 4 litrech/ha, celkem 19.504,- Kč/ha při napadení strupovitostí 1. postřik k odstranění z listu, 2. postřik k odstranění z ovoce

zelenina a polní kultury - Vermaktiv Stimul Fruits & vegetables náklad ceny bez DPH:

 • jeden postřik po 4 litrech/ ha, celkem 9.752,- Kč/ha + minimální množství 1/3 původní dávky pesticidu

        při výskytu chorob u zeleniny a polních kultur:

 • jeden postřik po 4 litrech/ ha, celkem 9.752,- Kč/ha v době růstu, tvorby plodů, zrání u zeleniny (rajčata, okurky, papriky, jahody, cibule, brambory)

7. Kdy Vermaktiv Stimul použít? 

 • pro efektivní výsledek z ekonomického hlediska
 • jako mořidlo semen
 • během vegetace před hrozícím nebezpečím např. před napadení škůdci, chorobami, nepřízní povětrnostních vlivů, sucha atd.
 • před květem u ovocných stromů, keřů
 • po kvetení u ovocných stromů, keřů
 • pro zlepšení výsledku kvality, nejpozději dvě hodiny před sklizní
 • při likvidaci sinic
 • pro zvýšení výroby bioplynu

8. Jak Vermaktiv Stimul použít? 

Vždy jako postřik na list, pří tlaku 250 - 400 kPa, v poměru ředění s vodou 1:150, 1:250 standard,1:1000, v dávce ne vždy 4-5 l/ha u velkoplošném ošetření, u maloplošném ošetření ze zádového postřikovače 5 ml na 0,5 l vody ošetříme cca 10m2 plochy.

Po naředění spotřebujte do 12 hodin.

Postřik provádějte mimo dobu přímého slunečního záření.

Uvedené termíny postřiků je nutno přizpůsobit stádiu vývoje rostliny, rázu počasí, případně výskytu chorob.

 • na jehličnany – podporuje obranyschopnost stromů. Po aplikaci dojde k výraznému zmnožení kořenového systému a až k 5 násobnému zvýšení objemu zásobních látek. Provádí se vždy dva postřiky během vegetace:

        1. před náletem brouka v poměru 1:100, 2l/ha nebo 1:500 4 l/ha

        2. během vegetační fáze 1:100 2 l/ha nebo 1:500 4 l/ha v měsíci červenec-srpen po prvním postřiku

 • na ovocné stromy a keře, vinnou révu – zajistí plnohodnotnou výživu stromů, keřů, vinné révy i v době vegetačního nedostatku, zvyšuje tvorbu květů, plodů, cukernatost. Urychluje regenerační procesy po poškození mrazem, suchem, bakteriálními a virovými chorobami, po napadení hmyzem a dalšími škůdci. Provádí se tři postřiky během vegetace:

        1. před květem, na zelené pupeny v poměru 1:150, 4-5 l/ha, nikdy ne do plného květu

        2. během vegetační fáze při tvorbě plodů 1:150, 4-5 l/ha cca měsíc po prvním postřiku a po odkvětu

        3. po třech týdnech při vývoji plodů a vzniku difereciace

        4. při napadení, smíchat dávku 4-5 l/ha s minimální 1/3 dávkou pesticidu

 • na zeleninu kořenovou, cibulovou – ekologickou cestou zefektivní výživu podzemních částí zeleniny a výrazně navýšíte množství a poměr zdravých plodů. Za jednu sezónu 3 postřiky po dvou týdnech v poměru 1:150 – 500 litrům, v dávce 4-5 l/ha.
 • na trávy – působí na zmnožení kořenového systému, které přímo ovlivňuje hustotu, růst a intenzitu barvy celé plochy i přes nepříznivé podmínky. Je výrazně odolnější vůči mechanickému a povětrnostnímu poškození. Napomáhá zvýšení humusového fondu až o 50%. Určeno hlavně pro sportoviště, za jednu sezónu 4 postřiky v poměru 1:250 litrům, v dávce 4-5 l/ha. Doporučuje se provádět postřik po třech týdnech.
 • na okurky první postřik v poměru 1:150 od stádia 4-6 lístků, nebo délky šlahounu 0,5 m, další postřiky 2., 3., případně 4. po 3 týdnech ve stejném poměru a dávce 4-5 l/ha.
 • na rajčata první postřik v poměru 1:150 před květem, další max. 3 postřiky po 2 týdnech až do sklizně ve stejném poměru a dávce 4-5 l/ha.
 • na jahody první postřik v poměru 1:150 před květem, další postřiky po 2 týdnech až do sklizně ve stejném poměru a dávce 4-5 l/ha.
 • na brambory první postřik ve stádiu 20 -30 cm výšky rostliny při plném olistění, 2, a 3 aplikace po 2-3 týdnech v poměru 1:100 v dávce 4-5 l/ha.
 • na okrasné stromy 3 postřiky, první postřik v poměru 1:150 v dávce 4-5 l/ha v ranných fázích vegetace a pak v měsíci červenec - srpen.
 • na okrasné keře 3 postřiky, první postřik v poměru 1:200 v dávce 4-5 l/ha v ranných fázích vegetace a pak po třech týdnech.
 • na chmel jeden postřik při 0,5 m výšky porostu rostlin v poměru 1:250 v dávce 4-5 l/ha.
 • na byliny – působí na rozvoj a růst, zvýrazňuje chuť a vůni. Za jednu sezónu max. 4 postřiky v poměru 1:250 litrům, v dávce 4-5 l/ha.
 • na květiny - podpoří kvalitu kvetoucích rostlin. Eliminuje stresy, lépe regeneruje. Za jednu sezónu max. 4 postřiky, sazenice v poměru 1:500 litrům, v dávce 4-5 l/ha, počátek tvorby poupěte 1: 1000 (orchidej) 1:500 (růže, gerbery, tulipány) sklizeň květů 1:1000 )orchideje, růže, gerbery) 1:200 tulipány.
 • na semena a sadbu před výsevem a sadbou máčet 24 hod. v ředění 1:200.
 • na moření semen setby obilovin, kukuřice, ovsa ředění 1:200, další postřik 30 dnů po vyklíčení v ředění 1:500 5 l/ha.
 • na ozimé obiloviny : na podzim při plném zapojení porostů a teplotě nad 10°C, na jaře v začátku sloupkování, další aplikace za 2-3 týdny

9. Jak Vermaktiv Stimul dávkujeme? 

4 – 5 litrů/ha

10. Na co Vermaktiv použít? 

 • u půdy - odsoluje štěpením starých anorganických ( umělých) hnojiv na dostupné látkypro výživu rostlin (rozpad půdních krust), obnovuje biologicky vyčerpanou půdu a navyšuje humusovou vrstvu až o 50% urychlením rozkladného procesu zbytkové organické hmoty a podporou rozvoje žádoucích půdních mikroorganismů
 • u golfových hřištˇ, fotbalových trávníků, sportovních trávníků, anglických trávníků - k zahuštění kořenového systému (po posečení na výšku aglického trávníku, chůze jako po koberci) k zadržení vody v kořenovém systému, k odolnosti vůči chorobám
 • u ovocných stromů a keřů - působí regenerativně, k navýšení kořenového systému, k lepší kondici a odolnosti porostů, k zabránění stresů (ze sucha, ze zmrznutí, ..), k zabránění napadení a působení infekcí a chorob (strupovitost), k výrazně vyšší kvalitě plodů a výnosů, podporuje diferenciaci květů, plodů
 • u vinic - působí regenerativně, k navýšení kořenového systému, k lepší kondici a odolnosti porostů, k zabránění stresů (ze sucha, ze zmrznutí, ..), k zabránění napadení a posobení infekcí a chorob (Petriho choroba, ESCA), k výrazně vyšší kvalitě plodů a výnosů, podporuje diferenciaci květů, plodů, k navýšení cukernatosti
 • u lesních porostů - působí repelentně (nevoní a nechutná) a regenerativně vůči škůdcům a hobovitým chorobám
 • u lesních plodin - působí regenerativně, k navýšení kořenového systému, k lepší kondici a odolnosti porostů, k zabránění stresů (ze sucha, ze zmrznutí, ..), k zabránění napadení a působení plísní infekcí a chorob, k výrazně vyšší kvalitě plodů a výnosů
 • u zahradních plodin - působí regenerativně, k navýšení kořenového systému, k lepší kondici a odolnosti porostů, k zabránění stresů (ze sucha, ze zmrznutí, ..), k zabránění napadení a působení infekcí a chorob, k výrazně vyší kvalitě plodů a výnosů, ke snížení obsahu dusičnaná v plodu
 • polních plodin - k moření semen, k zahuštění kořenového systému, k odolnosti proti mechanickému poškození a napadení a působení chorob, k výrazně vyšší kvalitě produkce
 • závěrem - nikdy neškodí pouze pomáhá

11. Jaké jsou podmínky k jeho skladování? 

 • v suchu
 • ne na přímém slunečním světle
 • za běžné teploty v místnosti od 5°C do 20°

12. Jaká je doba jeho použitelnosti? 

záruční doba je 24 měsíců od data výroby

13. Jaká je bezpečnost a ochrana zdraví při práci s ním? 

viz. bezpečnostní list nebo etiketa

14. Kdo je výrobce? 

Enzymix s. r. o. Frindova 612/24

407 46 Krásná Lípa

Česká republika

15. Kdo jsou našimi spolupracujícími odběrateli? 

 • Mikrosvín Mikulov – příprava sadby odnoží vinné révy
 • ZEAS Lysice - postřik na zelené pupeny a postřik po odkvětu

16. Články 

17.Obrazová dokumentace působení Vermaktivu Stimul  

 • vinná réva vinohradníka v Hruškách na Břeclavsku

     porovnání vinné révy na stejném stanovišti dva řádky vedle sebe:

                                                           

      vpravo ošetřeno Vermaktivem Stimul 1. postřikem před květem                           vlevo bez ošetření Vermaktivem Stimul

     - detailnější pohled na list a hrozen měsíc po aplikaci                                              -  celkovější pohled - mdlejší vzhled listu a málo vyvinuté a méně četné hrozny

 

                                                                      

                   3 týdny po výsadbě sazenice, která byla namočená na 24 hodin do roztoku Vermaktiv Stimul v poměru 1:100 před sadbou