Vrací přírodu tam, kde byla.

S Vermaktivem Stimul zajistíte vyšší výnosy, nevyčerpáváte půdu, snížíte náklady.

Vermaktiv Stimul je vyrobený z přírodních materiálů a komponentů, které posilují výživu a nárůst rostlinného pletiva, způsobují zmnožení kořenového systému. Látka odbourává zasolení půdy, obnovuje biologicky vyčerpanou půdu, zvyšuje humusovou vrstvu v půdě. Je netoxická a neškodná fauně a floře.

Zaručuje lepší vstřebábání dostupných živin a vyšší odolnost rostlin. Zvyšuje množství půdních bakterií, zlepšuje asimilační schopnosti, zabraňuje tvorbě plísní. Látka prostoupí celou rostlinou až do kořenového systému a přebytek látky se vsákne do kořenového balu.

Působí do dvou hodin po nástřiku při minimálním zasažení povrchu rostlin, tj. 20 % plochy.

Vermaktiv byl více než 20 let vyvíjen ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy v Praze a Mendelovy univerzity v Brně.

 

  

Vermaktiv Stimul Agriculture - pro polní plodiny

Během vegetace zajišťuje kvalitnější vyživovací schopnosti plodin i v nepříznivých podmínkách, zvyšuje jejich kondici, urychluje jejich dozrávání. Zvyšuje výnos a kvalitu. Je použitelný pro jakoukoliv plodinu v zemědělství díky efektivní stimulaci růstových schopností plodin a vytvoření násobného zvětšení kořenového systému.

Vermaktiv Stimuli Fruit & Vegetables - pro zahradní plodiny, ovocné dřeviny, vinnou révu

Během vegetace zajišťuje efektivní využití závlahy a vyšší příjem živin z půdy. Zvyšuje poměr zdravých plodů a navyšuje výnos. Způsobuje diferenciaci u ovocných plodin, kdy rostlina efektivně eliminuje růst plodů na slabě vytvořeném rostlinném pletivu (stopek) a další vývoj nakažených plodů jejich odpadnutím a zaměřuje se pouze na vývoj zdravých a kvalitních plodů. Zvyšuje tím výnos a kvalitu.

Zkracuje dobu nasazení květů, násobně navyšuje množství vytvářených květů a zkracuje dobu vytvoření plodů. Eliminuje ztráty na tvorbě plodů způsobené krátkodobým příchodem ranních mrazů.

 

Výsledky Vermaktivu Stimul Fruits and Vegetablles - po aplikaci postřikem

Dne 10.4.2008 v sadu místního názvu Patera (83 ha) byl na jabloně Golden delicius po provedení tvrdého řezu aplikován postřik VERMAKTIV Stimul Fruits & Vegetablles v poměru 1 : 1000. Při kontrole po 8 dnech byla zjištěna aktivní tvorba kalusu a zvýšená aktivita spících oček (proti neošetřené). Dne 8.5.2008 při kontrole daného vzorku bylo zjištěno následující: došlo k výraznému obrostu mladých výhonů, výraznému zvětšení květních kalichů a dřívějšímu vykvetení proti kontrole.

V době diferenciace květních pupenů byl aplikován přípravek VERMAKTIV Stimul Fruits & Vegetablles v poměru (1 : 500) a (1 : 1000). Na výše uvedeném vzorku  byl zjištěn nárůst počtu květních pupenů o 40% respektive 15% proti kontrole. Ve sklizni jsme konstatovali nárůst výnosu o 15% s důrazem na zvýšený podíl kvalitních plodů o 50%, proti kontrole. ZD Podlipan Vitice z výše uvedených výsledků konstatuje, že deklarovaná účinnost přípravku Vermaktiv Stimul Fruits & Vegetablles byla ověřena. Přípravek bude ZD Podlipan používat nadále a rozšíří jeho použití na další plochy a jiné plodiny.

 

Květy bez aplikace                   Kvetoucí strom bez aplikace přípravku Vermaktiv Stimul
Květy s aplikací                     Kvetoucí strom po aplikaci přípravku Vermaktiv Stimul
 

Vermaktiv Stimuli Forest - pro lesní dřeviny

Během vegetace urychlí metabolickou výměnu a až pětinásobně zvýší objem zásobních látek stromů. Pomáhá při boji s kůrovcem, je účinný proti houbovým chorobám. Účinek je založen na aktivaci regeneračních procesů, napadené stromy tak bojují proti škůdcům ekologickou cestou. Při ataku brouka (lýkožrouta smrkového) působí repelentně a pokud se provede preventivní postřik, odvrátí na ošetřené ploše první výletovou vlnu brouka na plochy, které nejsou takto ošetřeny.

Jak se aplikuje, kdy a kolik?

Látka se nanáší postřikem pozemním nebo leteckým, až 3x za vegetační období rostliny. U kvetoucích rostlin první postřik provádíme před vykvetením, následně do dvou týdnů po odkvětu, třetí v průběhu tvorby plodů nebo po uplynutí doby nepříznivých podmínek (např. po dlouho trvajících deštích, které mají vliv na výskyt strupovitosti plodů).

Na 1 ha je potřeba od 3 do 5 litru přípravku Vermaktiv Stimul, ředí se vodou a může se použít samostatně nebo míchat i s dalšími ochrannými přípravky a kapalnými hnojivy, není žádné omezení. Poslední postřik lze provést minimálně dvě hodiny před sběrem plodů.

Jaká je jeho cena?

Výrobce stanovil pro rok 2020 tyto ceny bez DPH, podle balení:

1 litr

2438,02 Kč

5 litrů

11 979,34 Kč

10 litrů

23 136,36 Kč

50 litrů

111 487,60 Kč

100 litrů

206 528,93 Kč

1000 litrů

1 950 000 Kč


Chci zlepšit úrodu

 

Otázky a odpovědi

1. Jak vypadá Vermaktiv Stimul? 

Je to koncentrát - extrakt vodního výluhu vermikompostu s naklíčeným hrachem jehož výsledkem je organominerální stimulační podpůrná látka – biostimulátor.

2. Jak Vermaktiv působí na rostliny, půdu, životní prostředí? 

 • nenahrazuje hnojiva
 • působí samostaně
 • je smíchatelný s jakýmkoliv pesticidem nebo listovým hnojivem, násobně zesiluje jeho účinek
 • působí repelentně (odpuzuje a nechutná škůdcům)
 • výrazně regeneruje rostlinná pletiva po poškození i stáří
 • způsobuje diferenciaci květních pupenů
 • zabraňuje stresům z povětrnostních vlivů (mráz, sucho), z mechanického porušení pletiv (okusem), z napadení chorobami (infekcemi, houbovitými)
 • významně aktivuje životaschopnost porostů
 • výrazně ovlivňuje klíčení a vzcházivost rostlin
 • zvyšuje množství půdních bakterií, zabraňuje tvorbě plísní, zlepšuje asimilační vlastnosti kořenového systému
 • podporuje zmnožení kořenového systému a zadržení více vody v kořenovém systému, vlastní zakořeňování rostlin
 • podporuje zmnožení květu a kvetení, nárůst a kvalitu plodů
 • zlepšuje kondici a odolnost porostů, aktivuje imunitní systém
 • zvyšuje množství zásobních látek
 • výrazně urychluje tvorbu humusu, tlecí procesy, způsobuje enzymatické reakce
 • oživuje a vitalizuje zasolené, toxicky zamořené a přehnojené půdy
 • je netoxický pro živočichy a nemá kumulativní účinek
 • zvyšuje výnosy a kvalitu plodů
 • je ekonomicky efektivnější při ošetřování porostů

3. Jaké jsou jeho přednosti? 

 • s minimálními dávkami koncentrátu již po dvou hodinách od aplikace je látka vstřebána a funkční
 • stačí zasáhnout jen 20% krytí rostlin
 • ihned se vstřebává rostlinným pletivem a kořenovým systémem
 • sestupuje až do kořenového systému a koluje zpět
 • v každé části prostupu zanechává svou funkční stopu
 • přebytek se akumuluje v kořenovém systému a z něj nevyužité množství blahodárně působí na okolní porost

4. Jaké je jeho složení? 

 • aminokyseliny
 • biostimulační látky
 • auxiny
 • cytokininy
 • kyseliny
 • organicky vázaný fosfor a dusík

5. Kdo se podílel na vývoji a výzkumu? 

 • Enzymix s.r.o.
 • Karlova Univerzita v Praze
 • Mendelova Univerzita v Brně
 • ÚKZÚZ Brno

6. Jaký má Vermaktiv Stimul výnosový efekt? 

 

7. Kdy Vermaktiv Stimul použít? 

 • pro efektivní výsledek z ekonomického hlediska
 • jako mořidlo semen
 • během vegetace před hrozícím nebezpečím např. před napadení škůdci, chorobami, nepřízní povětrnostních vlivů, sucha atd.
 • před květem u ovocných stromů, keřů
 • po kvetení u ovocných stromů, keřů
 • pro zlepšení výsledku kvality, nejpozději dvě hodiny před sklizní
 • při likvidaci sinic
 • pro zvýšení výroby bioplynu

8. Jak Vermaktiv Stimul použít? 

Vždy jako postřik na list v poměru ředění s vodou 1:150 – 1:1000

9. Jak Veraktiv Stimul dávkujeme? 

 

10. Na co Vermaktiv použít? 

 

11. Jaké jsou podmínky k jeho skladování? 

 

12. Jaká je doba jeho použitelnosti? 

 

13. Jaká je bezpečnost a ochrana zdraví při práci s ním? 

 

14. Kdo je výrobce? 

 

15. Kdo jsou našimi odběrateli? 

 

16. Články 

Diferenciace v ovocnářství Vermaktivem Stimulem

Diferenciace je proces, kterým rostlina efektivně eliminuje nakažené plody a zaměřuje se na vývoj kvalitních plodů. Mezi částí stromu a stopkou se nachází rostlinné pletivo podobné strukturou korku, které je u nakažených plodů řidší. Vermaktiv Stimul tuto část naruší a důsledkem toho nakažený plod spadne na zem. Difereciace se provádí 6 -10 dní po květu. Díky tomuto procesu lze docílit větší sklizně a výraznému navýšení poměru zdravých a kvalitních plodů včetně jejich kvalitního vývoje.

Zelenina

 

 

 

 

 

 

 

1x aplikován postřik Vermaktivem Stimul Fruits & Vegetablles po odkvětu